Blekinge museum

Forskningsprojekt

Blekinge museum bedriver forskning och dokumentation kring länets kulturhistoria på olika sätt. Ett äldre kunskapsläge utmanas ständigt genom att ny kunskap kommer fram genom uppdragsverksamhet eller då våra perspektiv på historien förändras. De mer renodlade forskningsprojekten syftar därtill till att täppa till kunskapsluckor och skapa nya förståelser och historieberättelser för nutiden och framtiden.

De projekt som museet driver eller medverkar i kan te sig väldigt olika. De har dock det gemensamt att de rör människors liv i Blekinge och då inte sällan ur ett långt tidsperspektiv. Häri ingår att studera olika sidor av kulturarvet, såväl fysiska lämningar och föremål som mer imateriella avtryck i form av traditioner, kulturuttryck och händelseförlopp ända in i nutid.

I synnerhet de arkeologiskt förankrade projekten innebär att Blekinge museum samverkar med andra institutioner eller experter inom olika fält. Man kan säga att olika unika situationer kräver att projekten skräddarsys efter rådande forskningsläge och en förestående uppgift. I sådana lägen intar Länsmuseet ofta rollen som projektägare eller på annat vis samordnare av mer eller mindre långvariga forskningsinsatser.