Blekinge museum

Elleholm

Vid den arkeologiska utgrävningen på Elleholm 15-17 augusti 2018 påträffades mycket överraskande bland annat en dukat från Venedig, präglad under doge Andrea Dandalos tid (1343-1354). Det är den enda medeltida venetianska dukaten som påträffats i Sverige - och detta på ärkebiskopens borg Sjöborg, belägen på platsen för medeltidsstaden Elleholm. Den ena sidan av myntet visar St Markus som överräcker ett standar till doge Dandalo. Den andra sidan visar Kristus inom en s.k. mandorla (även benämnd mandelgloria, d.v.s. en upprättstående "mandelformad" ljusgloria, som ofta omger Kristusgestalten i medeltida konst).

Den medeltida staden Elleholm i Karlshamns kommun är en gåtfull plats. Idag syns inget av den tidigare bebyggelsen och det är bara genom arkeologiska undersökningar och historisk forskning vi kan komma dess historia närmare. Staden, som anlades under Blekinges dansktid, bestod bl.a. av en borg, en kyrka och däremellan stadsbebyggelse. Den var belägen på en långsmal ö i Mörrumsån, något som för en nutida besökare är svårt att föreställa sig. Staden erhöll sina stadsrättigheter 1450 och ägdes av ärkebiskopsstolen i Lund fram till reformationen 1536, då den övergick till kungamakten. Ön var sannolikt en viktig plats för ärkebiskopens handel och maktutövning i regionen - en bricka i maktkampen mellan kung och kyrka. Det goda laxfisket i ån och ett vidsträckt omland gav förutsättningar för handel och köpenskap.

Borgen Sjöborg omnämns i skriftliga källor första gången 1424 (i Ärkerbiskopskrönikan). Det är okänt hur anläggningen såg ut och när den grundlades. Den förstördes åtminstone två gånger, omkring 1436 i samband med Engelbrektsupproret och 1524 under Sören Norbys skånska uppror - troligtvis togs den därefter ur bruk och ersattes av en mindre hovgård. De senaste tre årens undersökningar har avslöjat en hel del om borgen, bl.a. har rester av en vindbrygga (över vallgraven till borgen) daterats till 1343. 2016 hittades också en blyplomb till en klädesbal, som kunde knytas till staden Mechelen i Flandern och tidfästas till 1305–1331, under den period biskop Florent Bertholt av Liége var förlänad den flandriska staden.

Trots att det finns en del skrivet om både den medeltida staden Elleholm och om borgen Sjöborg så är ganska lite känt om platsen. Någon verklig arkeologisk forskningsundersökning har aldrig gjorts i Elleholm och Sjöborg undersöktes senast 1924, då ett mindre schakt togs upp. Undersökningarna 2016-2018 är därför intressanta på många sätt. Blekinge museum driver projektet i samarbete med Kulturen i Lund, och vid sidan av det vetenskapliga projektet har ett samarbete även skett med studieförbundet Sensus. Elleholmsprojektets projektledare är Jimmy Juhlin Alftberg på Blekinge museum. I projektets referensgrupp ingår även Lunds Universitet, Arkeologerna i Lund och Regionmuseet Kristianstad.


Läs gärna mer om de tidigare undersökningarna här:

Rapport 2017:11 Projekt Elleholm 2016