Blekinge museum

Gribshunden

På 10 meters djup vid Stora Ekön i Ekösund i Ronneby skärgård, vilar resterna av ett mer än femhundra år gammalt skepp djupt nersjunket i dyn. Det är den danska kungen Hans skepp Gribshunden, cirka 35 meter långt och 12 meter brett. Ovan botten syns liggande timmer och delar av skeppets spant.

Ett antal föremål från vraket är bärgade och konserverade: kanonlavetter, ankarspel, delar av en ringbrynja, armborstpilar med mera. En kanonlavett med eldrör har rekonstruerats i fullskalemodell. I augusti 2015 bärgades skeppets stävfigur. 

Vraket är den äldsta karacken som påträffats i Skandinavien. Enligt flera experter är det sannolikt världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Gribshunden är samtida med Christofer Columbus skepp Santa Maria och Vasco da Gamas fartyg São Gabriel och kan ge ledtrådar om hur periodens skepp var konstruerade.

Vraket upptäcktes på 1970-talet av sportdykare. Marinarkeologiska undersökningar gjordes i början av 2000-talet av Kalmar läns museum och sedan 2013 av Södertörns högskola, Lunds universitet och Blekinge museum i samverkan.

Internationellt intressant
Vraket är internationellt intressant eftersom det sannolikt är konstruerat i Flandern eller Nederländerna (trävirket är fällt i nordöstra Frankrike 1482-83) i en tid av stora upptäcktsresor. Columbus seglats till Amerika (1492) och Vasco da Gamas till Indien (1498) ramar tidsmässigt in Gribshundens förlisning – och kan ge ledtrådar till skeppskonstruktionerna i deras skepp. Jon Adams, professor i marinarkeologi vid University of Southampton säger att Gribshunden är ett av de viktigaste vraken i världen.

Marinarkeologen Lars Einarsson vid Kalmar läns museum kallar vraket det äldsta bestyckade örlogsskeppet som någonsin påträffats i Nordiska vatten. Professor Johan Rönnby på Södertörns högskola säger att vraket kan vara världens bäst bevarade 1400-talsskepp. 

Konservering i Köpenhamn
Fartygets unika stävskulptur konserverades på Nationalmuseet i Danmark 2016-2019 men finns nu åter i Blekinge och kan ses på Blekinge museums föremålsmagasin på Rosenholm. Samverkan kommer förhoppningsvis leda till nya forskningsmässiga framsteg de kommande åren.

Projekt Gribshunden c/o Ronneby - Informationscenter i Kallvattenkuren i Ronneby

Hösten 2019 öppnade ett informationscenter i Brunnsparken i Ronneby där det nu finns information om Gribhundenprojektet. Projektet drivs av Ronneby kommun i nära samarbete med Blekinge museum. Besökarna kan här följa med i planeringen av ett helt nytt museum där såväl fynden från Gribshunden, järnåldersboplatsen Västra Vång och andra delar av Ronnebys historia skall kunna visas upp. Kallvattenkuren är i nuläget även en plats för dialog med boende, besökare och forskare.