Blekinge museum

Västra Vång

Projekt Västra Vång fokuserar på järnålderns Blekinge och i synnerhet miljöer vid Johannishusåsen i Hjortsberga socken.

Vid Vångs by upptäckte Blekinge museum 2004 en tidigare okänd boplats i samband med exploatering för kommunal vattenrening. Platsen delundersöktes under några år inom uppdragsarkeologin, och en kontinuitet från förromersk järnålder till sen vikingatid kunde påvisas liksom platsens karaktär av regionalt centra under delar av järnåldern.

Sedan 2012 har projektet helt präglats av riktade forskningsinsatser, vilka i första hand utförts som samarbete mellan Blekinge museum, Södertörns Högskola och Lunds Universitet. Via länken nedan nås samtliga, hittills färdigställda rapporter.

Vångrapporter.