Blekinge museum

Bilden visar en arkeolog i arbete.

Att vända på varje sten

Läs häftet här!

I häftet presenteras några aktuella kulturarvsprojekt i Blekinge. Kulturarv är till exempel spår, traditioner och kunskap människor lämnat efter sig. Kulturmiljöer är platser som formats av mänsklig aktivitet och därmed berättar något om vår historia, till exempel en fornlämning, en bygd eller en region.

Att ta del av den forskning och de kulturarvsprojekt som pågår är att vara med och se det historiska pusslet läggas. Kunskaper uppdateras hela tiden. När vi kan spåra förändringar och se sammanhang får vi en tydligare bild av vår plats i historien.

Blekinge är gränsland och en del av både svensk och dansk historieskrivning. Inte förrän 1658 blir Blekinge svenskt.

I Blekinge möts skog och hav. Östersjön har bundit samman länder, men också varit en plats för sjöstrider och maktkamp. Elleholm kan berätta om härjningar och stridigheter medan vraket efter danske kungens flaggskepp Gribshunden också kan vittna om en gemensam historia över nationsgränser.

De pågående forskningsprojekten spänner över en lång tidsrymd. Spåren av odling och samhällsbyggnad kan följas tillbaka till stenåldern. Kulturmiljön runt Siretorp utanför Sölvesborg berättar med sina välbevarade arkeologiska fynd av boplatser, redskap och keramik om människors vardagsliv långt före nationernas epok.

Människan har i alla tider färdats på vattnet och fynd runt om i Blekinge berättar om långväga kontakter och utbyten, runt Östersjön och längre bort än så. Västra Vång med sina spektakulära keltiska bronsåldersföremål och guldgubbar kan lära oss om äldre tiders kontaktnät och världsbild.

Arkeologiska fynd berättar om människors vardagsbestyr såväl som om maktspel och storpolitik och hela tiden görs nya upptäckter.