Blekinge museum

Blekinge museum migrant stories

Under våren 2020 genomförde Blekinge museum, Linnéuniversitetet och Blekinge Integrations – och utbildningscentrum tillsammans en samtidsdokumentation på temat migration i Blekinge. 

Under den stora flyktingvågen 2015 kom ett stort antal flyktingar till Blekinge. Många kom från krigshärjade länder som Syrien, Irak och Afghanistan. Detta satte press på lokalsamhället och innebar förändringar på olika plan i det svenska samhället. Genom att samla in och bevara de nyanländas berättelser fick vi en bild av ett laddat ögonblick i svensk samtidshistoria. 

Metoden har varit ”digital storytelling” där deltagarna var fria att välja vilken berättelse de själva ville förmedla. De nyanländas resor, motivationer och anledningar att lämna hemlandet har varit i fokus under samtalen men här fanns också tankar kring integrationen i det svenska samhället.

Här kan du se deltagarnas digitala berättelser:

https://vimeo.com/showcase/6944801

Här kan du läsa studenternas slutrapport.