Blekinge museum

Mera bröd, mera mat!

Trots att Sverige stod neutralt i Första världskriget påverkades svenskarna av våldsamheterna som skakade Europa. Skärpt ransonering av socker, bröd m.m. väckte stor ilska. Det demonstrerades över hela landet under april 1917.


Den 26 april 1917 samlades Ronnebyborna utför Kockums och tågade i hundratal hem till den ansvarige för ransoneringen och krävde större ransoner.
Samma kväll rapporterades från Karlskrona: "Stor militärhungerdemonstration”. Detta var särskilt oroande för myndigheterna som fruktade en revolt bland soldaterna precis som i Ryssland en månad tidigare. Vid 7-tiden hade flottister samlats runt Hoglands park och Järnvägstorget. Många fler anslöt sig. Därefter tågade man upp till Stortorget. Sammanlagt samlades 5000-6000 personer.  

I pressen skrev man "Här tog amiral Lagercrantz till orda och frågade demonstranterna vad meningen var och vad de ville: Ett tusenstämmigt svar genljöd: Mera mat, mera bröd!"