Blekinge museum

"Ordförande, får jag be om ordet..."

Under slutet av 1800-talet uppstod folkrörelserna. Frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen hade en landsomfattande verksamhet som bar fram det demokratiska genombrottet tillsammans med rösträttsföreningarna.


Frikyrkorna var tidigt ute. Här finner vi Baptisterna i Karlshamn (1857), Missionsförbundet i Karlskrona (1860) och Metodisterna i Johannishus. Nykterhetsrörelsen fanns i länet redan på 1830-talet men fick större spridning först med Godtemplarna på 1880-talet. Inom nykterhetsrörelsen fanns 1913 6400 anslutna medlemmar i 136 lokalföreningar.


Samtidigt växte arbetarrörelsen fram i exempelvis Kallinge och på Tjurkö. Blekinges första fackförening bland stenhuggare bildades 1895 på Sternö.

Idrottsrörelsen brukar också räknas till folkrörelserna. Rösträttskämpen Ester Kruse tog 1907 initiativ till att bilda ungdomsklubben ”Framtiden”, som samlade unga män till ”bildande sysselsättningar, sport och förädlande nöjen”


Utöver dessa kan man också räkna in andra organisationer som scoutrörelsen, med Lyckeby scoutkår (1914), och Lottakåren med Kvinnliga landstormsföreningen i Karlskrona (1927).