Blekinge museum

2018

2018:1 S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg – öppning av krypta. Antikvarisk medverkan. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

2018:2 Karlskrona kritpipsfabrik och handelshamn Kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2018:3 Nättraby kyrka – Invändig renovering 2017–2018. Antikvarisk medverkan. Nättraby socken, Karlskrona kommun.

2018:4 St Jörgens hospital i Ronneby Kv. Georg 1. Arkeologisk undersökning 1973 inom RAÄ Ronneby 214:1. Ronneby socken, Ronneby kommun

2018:5 Sjöborg – arkeologisk förundersökning 2017. RAÄ Elleholm 3:1. Elleholm socken, Karlshamn kommun.

2018:6 Forskningsgrävning Västra Vång 2017. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2018:7 Järnvägsparken. Arkeologisk förundersökning 2017. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

2018:8 Glimmebodagården 2018. Antikvarisk medverkan. Brösarp socken, Tomelilla kommun.

2018:9 Kulturlager, gravar och komplexa boplatslämningar i Siretorps samhälle. Arkeologiska undersökningar 2015-2018. Mjällby socken, Sölvesborg kommun.

2018:10 Holje 160:57, Gamla torget. Arkeologisk utredning 2018. Jämshög socken, Olofströms kommun.

2018:11 Sporrakulla gård 2018. Antikvarisk medverkan. Glimåkra socken, Östra Göinge kommun.

2018:12 Fysiska åtgärder på milstenar i Blekinge 2018. Asarum, Backaryd, Bräkne-Hoby, Elleholm, Jämshög, Karlskrona, Kristianopel, Kyrkhult, Mörrum, Nättraby, Ringamåla, Ronneby, Tving, Ysane och Öljehult socken. Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kommun.

2018:13 Gränums bränneri – ny utrymningsväg. Antikvarisk medverkan. Jämshög socken, Olofström kommun.

2018:14 Sturkö kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

2018:15 Skötselplan över Lyckå slottsruin. Lösen socken, Karlskrona kommun.

2018:16 Föremålssamling Vämö. Sammanställning och registrering av fyndsamling. Vämö, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2018:17 Kyrkhults kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Kyrkhult socken, Olofström kommun.

2018:18 Bedömning av kulturlämningar i Mörrumsån II. Kulturhistorisk bedömning. Asarum, Kyrkhult, och Ringamåla socknar, Karlshamns kommun. Almundsryds socken, Tingsryds kommun.

2018:19 Kunskapssammanställning över begravnings- och varvsområde Vämö

RAÄ Karlskrona 78:1 och 78:2. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2018:20 Forneboda 2018 – fasad- och takarbeten. Kyrkhult socken, Olofström kommun.

2018:21 Fotbollsläktaren i Belganet – renoveringen 2018. Öljehults socken, Ronneby kommun.

2018:22 Backstugan i Brokamåla, Etapp 1. Jämshög socken, Olofström kommun.

2018:23 Fem Björkholmsstugor – vård- och underhållsplan 2018. Karlskrona socken.Karlskrona kommun.

2018:24 S:t Nicolai kyrka – undersökning av kryptans golv m.m.. Antikvarisk undersökning. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

2018:25 Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby. Arkeologisk utredning, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2018:26 Bräkne-Hoby kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.

2018:27 Arkeologisk förundersökning RAÄ Sölvesborg 74. Ljungaviken etapp 2, Yta B. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.