Blekinge museum

2019

2019:1 Arkeologisk förundersökning i Sölve 2018. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

2019:2 Ekipagekontoret, byggnad 212 – renoveringen 2018. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:3 Dokumentation av gårdsbyggnad, kv. Borås 6, Karlshamn. Karlshamn socken, Karlshamn kommun.

2019:4 Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2019:5 Forskningsgrävning Sjöborg och Elleholm 2018. Elleholms socken, Karlshamns kommun.

2019:6 Forskningsgrävning Västra Vång 2018. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2019:7 Kalleberga 1:3 Arkeologisk utredning 2019. Ronneby socken, Ronneby kommun.

2019:8 Arkeologisk förundersökning av RAÄ 1003 och 1004. Bräkne-Hoby sn, Ronneby kommun.

2019:9 Breddning av muröppning vid Auroraparken, Karlskrona. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:10 Kruthuset på Ljungskär – klottersanering och skyltuppsättning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:11 Tjurkö stenhuggeri – renovering av stenbod. Tjurkö socken, Karlskrona kommun.

2019:12 Nedläggning av fjärrvärme inom stadslager RAÄ Karlskrona 77:1. Arkeologisk förundersökning Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:13 Alltidhults skola – renovering av kök. Jämshög socken, Olofström kommun.

2019:14 Afvelsgärde gård – renovering av balkong. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:15 Listerby kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Listerby socken, Ronneby kommun.

2019:16 Lindströmska gården – fasadmålning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:17 Rengöring och imålning av RAÄ Listerby 67:1-2 Äggastenarna. Listerby socken, Ronneby kommun

2019:18 Kallvattenkuren – invändig ombyggnad. Ronneby socken, Ronneby kommun.

2019:19 Palanderska gården – fasadrenovering på Kanslihuset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:20 Carl Gustafs kyrka - markarbeten för askgravlund. Karlshamn socken, Karlshamn kommun.

2019:21 Arkeologiska förundersökningar av stenåldersboplatser i Sandviken 2016-2019. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2019:22 Hammarby 17:1 m.fl. Arkeologisk efterundersökning 2019. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

2019:23 Västra Vång 15:12. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Hjortsberga 189 vid grävning för VA 2019. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2019:24 Hotell Humbla – takrenovering. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

2019:25 Väg E22 Ronneby Östra – Nättraby. Arkeologisk utredning steg 1 2019.

2019:26 Renovering av magasinet, kv. Gulin. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2019:27 Sibbaboda VA. Arkeologisk förundersökning 2019. RAÄ 19:1, Torhamns socken, Karlskrona kommun.

2019:28 RAÄ Lösen 1:1 – Lyckå slottsruin. Arkeologisk kontroll 2019. Lösen socken, Karlskrona kommun.

2019:29 Väg E22 Lösen-Jämjö. Arkeologisk förundersökning 2019. Karlskrona kommun, Blekinge.

2019:30 Öljehult kyrka – ny HWC och tillgänglighetsanpassning av vapenhus. Öljehult socken, Ronneby kommun.

2019:31 Jämjö kyrkogård. Vård- och underhållsplan. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

2019:32 Bredåkra begravningsplats. Vård- och underhållsplan. Ronneby socken, Ronneby kommun.