Blekinge museum

2020

2020:1 Ekebacksgärdet – RAÄ Augerum 689. Arkeologisk forskningsgrävning 2013. Augerum S:1, Augerum socken, Karlskrona kommun.

2020:2 Nordenskjöldska gården – fasad- och takrenovering, Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2020:3 Under magasinsbyggnaden. Arkeologisk förundersökning kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Karlskrona socken, Karlskrona kommun