Blekinge museum

Agitatorn Kata Dahlström


År 1894 anslöt sig Kata Dahlström till Socialdemokraterna. Uppvuxen i en högborglig miljö sågs hennes politiska engagemang närmast som samhällsomstörtande. Kata gjorde sig snabbt känd som socialistisk agitator.

Hon var också religiös vilket gjorde henne kontroversiell även i de egna leden. Hon åkte landet runt och krävde rättigheter för arbetarna. Hennes resor gjorde henne till en legend inom arbetarrörelsen. De ständiga problemen med ordningsmakten bidrog till att öka intresset för hennes person. Hon krävde allmän rösträtt men inte rösträtt för kvinnor.

På Kongressen år 1900 blev Kata Dahlström invald i den socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott. Därmed var hon den första kvinna i Sverige att ta plats i ledningen för ett politiskt parti.

Hon tillhörde vänsterfalangen inom partiet och tvingades bort från ledningen efter några år. 1917 lämnade hon Socialdemokraterna och slutade sitt liv som kommunist.
Kata Dahlström levde 1858-1923.