Blekinge museum

Kata Dahlström i Ronneby

Kata Dahlström talade i Fridshemmet i Ronneby när borgmästare Flensburg och två poliser slog sig ned i lokalen. När Kata talat en stund avbröt borgmästaren henne. Han menade att hon hade angripit konungen och riksdagen. Han ville att hon skulle lämna talarstolen.

Kata frågade då publiken om hon skulle göra som borgmästarens sa. Åhörarna svarade ”Nej”. Kata skall ha svarat borgmästaren: ”Ni hör herr borgmästare folkets röst, och folkets röst är Guds röst säger ett ordspråk. Vår Herre är förmer än en borgmästare.” Därefter fortsatte hon föredraget. När borgmästare Flensburg beordrade poliserna att ingripa hade dessa redan lämnat lokalen.

Mötet avslutades i lugn och ordning. Kata Dahlström dömdes efteråt av borgmästaren till 2 månaders fängelse och böter. Domen överklagades och blev sedan upphävd i hovrätten.