Blekinge museum

Kampen för kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (LKPR) bildades 4 juni 1902. Den var en del av rösträttsrörelsen och riksorganisation för arbetet för kvinnlig rösträtt i Sverige. Organisationen fungerade som en efterföljare till Sveriges allmänna rösträttsförbund (SARF), som tidigare främst hade arbetat för mäns politiska rättigheter.


När organisationen var som störst hade den 17.000 medlemmar och omkring 240 lokalavdelningar över hela landet.  Lokalavdelningarna kallades FKPR som står för Föreningen för Kvinnlig Politisk Rösträtt. Flera av dessa fanns i Blekinge. FKPR Ronneby bildades 1903, åren därefter bildades lokalföreningar i Karlskrona, Karlshamn, Lyckeby, Eringsboda, Johannishus, Bräkne-Hoby, Nättraby, Rödeby och Sölvesborg. Blekinge länsförbund bildades 1912.


Utöver FKPR fanns det andra organisationer verksamma i Blekinge i kampen för lika och allmän rösträtt.