Blekinge museum

Fyra porträtt

Rösträttsrörelsen var en folkrörelse bestående av tusentals personer som med stort engagemang deltog i kampen för lika och allmän rösträtt. För många blev rösträttskampen en livsstil.

Här presenteras några framträdande personer som var verksamma i Blekinge.

Augusta Tonning
Född Grönvall, 1857 i Lund död i Ronneby 1932. Änka 1885. Lärare. År 1914 uppmärksammades hon för sitt arbete som föredragshållare och upplysare; hon hade då slagit rekord efter att ha hållit 105 föredrag, bildat sex föreningar och agiterat på 195 platser.

Sigrid Kruse
Född 1867 i Norra Mellby, död i Vrigstad 1950. Lärare, fick sin examen 1888. Två år senare kom hon till Karlskrona och började arbeta på Fischerströmska skolan. Sigrid blev ordförande i Föreningen för Kvinnlig Politisk Rösträtt i Karlskrona. Hon satt i Karlskrona stadsfullmäktige för de Frisinnade 1912-1926.
Sigrid var även författare och gav ut flera titlar, bl a ”Från vår storhetstid” och ”Ur medeltidens stjärnenatt”. Men hennes stora intresse var frågan om kvinnlig rösträtt. Sigrid var en eftertraktad föreläsare och hon skrev även artiklar i flera tidskrifter.

Ebba Hultqvist
Född i Stockholm 1876. Död i Sölvesborg 1955. Tidigt föräldralös. Ebba Hultqvist hamnade hos fosterföräldrar i Torhamn som såg till att hon med tiden kunde utbilda sig till folkskollärare. 1908 fick Ebba Hultqvist lärartjänst på Möllebacksskolan i Sölvesborg. Hon blev kvar i över 30 år.
Hon var aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt och hon engagerade sig politiskt i Frisinnade.
Hon blev den första kvinnan i stadsfullmäktige i Sölvesborg

Fabian Månsson
Född 1872 i Förkärla, död i Furuvik 1938. Socialdemokrat. Månsson var en av sitt partis främsta och färgstarkaste agitatorer, känd för sin drastiska och ofta burleska talarkonst. Han tillhörde den första generationen av självlärda författare i den nya folkbildningens anda, och med sin fasta förankring i den blekingska landsbygden valde han gärna den historiska romanen som uttrycksmedel. Satt i riksdagens andra kammare 1912-38, och var således med om att fatta beslutet om allmän och lika rösträtt.