Blekinge museum

Demokrati - ingen självklarhet.

De demokratiska rättigheterna innebär bland annat yttrandefrihet, frihet att bilda organisationer och rätten att demonstrera.
Dessa rättigheter kan verka självklara för dem som vuxit upp i dagens Sverige, men en utblick i världen och historien visar att det demokratiska systemet är skört och lätt kan förändras.


En stor del av världens befolkning lever i länder där demokrati inte är en självklarhet. Många som bor i Sverige idag har personliga erfarenheter från en tillvaro med begränsade möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.
Vad är det som gör att vi väljer att göra vår röst hörd? Vilka frågor ligger till grund för vårt engagemang idag och genom historien?
De friheter, rättigheter och möjligheter som vi idag tar för givet är i själva verket resultatet av en lång och hård kamp.


Bevarandet och utvecklingen av demokratin handlar om fortsatt vilja och engagemang från medborgarnas sida. Det är viktigt att vi bryr oss om den demokratiska utvecklingen annars finns risken att någon med andra intressen kliver fram istället.