Blekinge museum

På flykt.

På väskan har Ruba Shamia skrivit med bläckpenna: "24/10 2015. Från Syrien till Sverige. Jag är glad eftersom jag kom hit".

Sedan konflikten i Syrien inleddes 2011 har kriget skördat mer än 400 000 liv och försatt nära sju miljoner människor i flykt från sitt hemland.

Regimen i Damaskus och andra parter i konflikten ligger bakom allvarliga övergrepp mot de demokratiska rättigheterna. Dessa inkluderar rätten att delta i fria val, rätten till mötes- och föreningsfrihet och rätten till yttrandefrihet.


Ruba är en av många syrier som tvingats lämna landet för att söka trygghet i en annan del av världen. Berättelsen om hennes resa som ledde till ett nytt liv i Blekinge illustreras av den lilla tygväskan hon hade med sig längs vägen.


”Jag heter Ruba Shamiya, Jag är född 1991/11/09 i Damaskus i Syrien. Jag lämnade Syrien 2015/10/24 för att söka asyl i Sverige. Jag kom till Sverige 2015/11/15.
Inför min resa till Sverige gav min svärmor mig den lilla tygväskan. Det kan tyckas att den inte är till någon nytta men i verkligheten var den som räddade mig när jag föll i vattnet på havet mellan Turkiet och Grekland. I väskan som jag bar runt halsen under min kläder hade jag gömt pass och mina pengar.


Min fasa var när jag föll i vattnet att väskan med pass och pengar skulle försvinna, men när jag tittade i väskan låg både pass och pengar helt oskadda, eftersom de var inslagna i plastpåsar. Utan pass och pengar hade jag aldrig haft möjlighet att komma till Sverige.


Det här är min berättelse om den lilla väskan som är värd att lämnas till museet för att vi ska komma ihåg att små saker kan göra det omöjliga.”