Blekinge museum

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren bildades 1924 efter finländsk förebild. Initiativtagare och organisationens förste ordförande var Tyra Wadner. Organisationen startades som en del av Landstormsrörelsen och kallades från början Sveriges Landstormskvinnor. Landsstormen upphörde 1942 och var en föregångare till Hemvärnet.

Man anordnade basarer och lotterier som under loppet av bara några år bidrog med mer pengar till Landstormen än vad den svenska statsmakten gav i bidrag. Från starten fanns också Landstormskvinnorna med på Landstormens övningar där de stod för förplägnaden.

Under andra världskriget fick organisationen många nya uppgifter och medlemmarna strömmade till. I slutet av kriget hade organisationen fler än 110 000 medlemmar, vilket innebar att ungefär fem procent av landets kvinnor över 15 år var lottor.

Under 1960- och 70-talen höjdes rösterna om kvinnliga officerare på lika villkor som män. En åsikt som ofta framfördes av Lottakåren men realiserades först på 80-talet.
Det fanns lottor inom alla försvarsgrenarna, armén, flygvapnet och marinen. Svenska Lottakåren finns idag över hela landet och är indelad i ungefär 100 lokala lottakårer.


 

Föreningen Karlskrona landstormskvinnor bildades 1927. Bilden visar föreningens första protokollsbok.Dräkten togs fram 1936 och är inlånad från Karlskrona lottakår.

 


Foto: Karlskrona lottakårs arkiv.