Blekinge museum

Bröd!

BRÖD!

Standaret är antecknad som tillhörig Templarorden 67 Fridshemmet i Ronneby, proveniensen är dock osäker. 

Blekingearkivet  Bräkne-Hoby, donation 1985 av Albert Björk i Ronneby.

 


Megafon.

Deponerat 1986 av Folketshusföreningen, KarlskronaRansoneringskort

Den svenska regeringen tvingades införa ransonering på socker, mjölk, bröd och kaffe. Detta organiserades genom lokala kontor runt om i landet.