Blekinge museum

Demokratins många uttryck

Människors deltagande är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter, påverka politiken i fria val, och organisera sig i olika frågor.

 

 


Regnbågsflaggan inköptes på Karlskrona pride 2014.

 

Kungsmarksbor engagerar sig i kärnkraftsfrågan. 1980

 

Nykterhetsdemonstration i Ronneby 1905Nykterhetsdemonstration i Karlshamn 1899. Karlshamns museum

 

Demonstration mot ASEA:s engagemang i Cabora Bassa i Mozambique 1969 på Stortorget i Karlskrona. Troligen från första maj 1969.

 Protest mot pornografi 1976.