Blekinge museum

Månadens föremål maj 2020

Om du skulle ha besökt Karlskronas välbekanta lövmarknad någon gång under 1930 – och 40-talen hade du säkert hört musik från Ebba Perssons positiv ljuda mellan marknadsstånden på Stortorget. Ett positiv är en slags orgel där man vevar fram ett antal melodier. Den som spelade kallades ibland positivhalare och kunde ofta ses på marknader. Ebbas positiv byggdes av den tyska tillverkaren Heinz Schröder och själva instrumentet är ett riktigt hantverk. Brunbetsad bok med mässingsbeslag och en ram av intarsia med ett oljetryck på mitten. Det är inte konstigt att Ebba höll föremålet kärt. Det sades att hon hade fått positivet av en kringresande italienare som tack för att han fick bo hos Ebba. På lövmarkanden spelade hon melodier som ”Kväsarevalsen”, ”Marallaisen” och en rad olika polkor. 


Ebba Persson på lövmarknaden i Karlskrona, Blm OF 03537

Ebba Persson på lövmarknaden i Karlskrona, Blm OF 03537

Ebba Laurentia Adina Persson, eller Ebba från Sannen som hon också kallades, föddes 1893 i Holmstorp i Kristianopels församling. Hon gifte sig aldrig utan bodde tillsammans med sin mor på gården Eriksholm, inte långt från Holmstorp där hon vuxit upp. Efter moderns bortgång 1939 bodde Ebba ensam i stugan, belägen ungefär där kustvägen mellan Torhamn och Kristianopel möter vägen från Fågelmara. I folkmun kallades hon "Ebba på sannen" (sannen=sanden). Detta då det runt stugan fanns gott om ”flygsand”.

Då hon blev äldre orkade hon inte längre åka runt och spela på sitt positiv. Ebba dog 1981 i Kristianopel och hennes orgel donerades av sterbhuset till Blekinge museum. Däremot kunde inte själva veven återfinnas. Det visade sig senare att Ebba haft den bestämda åsikten att ingen annan än hon själv skulle få spela på positivet, i alla fall inte så länge hon var i livet.  Efter hennes bortgång skulle det sista av hennes kvarlåtenskap auktioneras ut och då man lyfte på madrassen i hennes säng hittade man veven.

Namnet lövmarknad har använts i Karlskrona sedan åtminstone 1871 men marknaden är äldre än så. Den var förr en möjlighet för befolkningen på landsbygden till välbehövlig extra inkomst genom blom - och lövförsäljning till stadsbornas midsommarfirande. Marknaden var samtidigt ett tillfälle att låta vardagen gå över i fest. I coronapandemins spår är årets lövmarknad inställd, vad vi vet för första gången på närmare 200 år. Vi hoppas på nya festligheter nästa år.

Föremåls-id Blm 17722 Foto: Morgan Olsson

 

Kransbinderskor på lövmarknaden. Vykort från tidigt 1900-tal.