Blekinge museum

Kistebrev

Månadens föremål december 2020

Månadens föremål är ett kistebrev med ett välkänt julmotiv. I typisk allmogestil ser vi Maria vid stallet i Betlehem. I famnen håller hon det nyfödda Jesusbarnet och de tre vise männen, samt två herdar, har just anlänt. Denna akvarellmålning är sannolikt utförd vid 1800-talets mitt. 

Kistebrev sattes på insidan av kistlock, de var vanligen träsnitt som sedan kunde handkoloreras. De var dekorativa men hade också ett pedagogiskt syfte då de ofta föreställde bibliska, moraliska och historiska berättelser. En teori menar att bruket av dessa målningar härstämmar från senmedeltiden, då bilder på helgon skulle beskydda kistans innehåll. Det kan också ha varit en praktisk placering då man ville skydda kistebreven från den rök som kom från husets öppna eld. 

Kistebrev var inte den enda bildkonsten i allmogens hem. Vid festliga tillfällen, som vid julen, togs även bonadsmålningar fram och hängdes på de tapetlösa innerväggarna. Likt dagens julpyntning var den festliga förvandlingen av allmogestugan ritualiserad och ett tecken på att en högtid hade infunnit sig.

Den folkliga konstens utövare är ofta anonyma varför bonader och kistebrev vanligtvis inte är signerade. Intressant med allmogemålningar från denna tid är att de också kan ge en inblick i tidens stilvärld. Scenen med Maria och de tre vise männen är förflyttad till konstnärens egen tid och de avbildade personerna är alla klädda i 1800-talskläder.

Föremåls-id: Blm 15360 Foto: Morgan Olsson