Blekinge museum

Tunnlock med bomärke

Föremål från Gribshunden

I samband med utgrävningarna har marinarkeologerna hittat en mängd spännande föremål som på olika sätt berättar om Gribshunden, dess besättning och om tiden då skeppet byggdes. Träföremålen är oftast väldigt väl bevarade medan järnföremålen med tiden korroderat bort på havets botten.

Här kan du se några av fynden från Gribshunden.