Blekinge museum

Snapphanen

Månadens föremål maj 2021

Innan massbilismens intåg var svenskarna ett cyklande folk. Månadens föremål är en nyförvärvad cykel av märket ”Snapphanen”, tillverkad i Mjällby.

Under 1900-talets första årtionden blev cykeln allt vanligare. Serietillverkning gjorde den också betydligt billigare och snart kunde även pigor, drängar och enkelt folk få tillgång till denna nya möjlighet till mobilitet. Cykeln gjorde att avstånden krympte både på landsbygden och i städerna. Nu blev arbetsplatser enklare att nå och man kunde ta jobb på längre avstånd från hemmet. Idrottsevenemang, utflykter, danser och föreningssammankomster blev också enklare att ta sig till. Cykeln blev viktig både för den fysiska och sociala rörligheten, en slags demokratiseringsprocess på två hjul.


Klasskamrater på cykeltur 1927, Blm E 02746

Cykelverkstäder uppstod därmed lite varstans, även här i Blekinge. Reparatörer och handlare beställde ofta färdiga delar, till exempel svetsade ramar som de sedan själva monterade samman i sina verkstäder, ofta som ett slags vinterarbete. De färdiga cyklarna döptes med egna fantasifulla namn. I Blekinge fanns till exempel Willis och Fibrax i Karlshamn, Xyma i Backaryd, Blekinge original i Kyrkhult och Sölve från Sölvesborg. 

Cykelverkstad i Karlskrona, 1940-tal. Blm MC10

Och så märket Snapphanen från Mjällby. Grundaren Nils Österberg föddes 1888 och redan 1914 startade han sin första cykelverkstad på Lister, under namnet ”Karoliner”. Nils ändrade snart cykelnamnet till ”Snapphanen” och hans produktion blev alltmer omfattande. Hans verkstad i Mjällby monterade som mest mellan 1000 - 1500 Snapphanar årligen.
Cykelns namn, ”Snapphanen”, kan nog ses som ett exempel på det som historiker ibland kallar historiebruk. Ett historiskt skeende eller person lyfts fram för att förstärka eller belysa något i den egna samtiden. Snapphanarna kallades ju de beväpnade bönder som (oftast) stred på den danska sidan under 1600-talets krig mellan grannarna Sverige och Danmark. De var primärt verksamma i Skånelanden, och då inte minst västra Blekinge. Ordet snapphane kan möjligen komma från medellågtyskans ”snaphane” vilket ungefär kan översättas med ”beriden stråtrövare”. Frihet och snabbhet, och med en lokalhistorisk förankring. Kort sagt, ett perfekt namn på en cykel tillverkad på Lister! 

Vår cykel är sannolikt tillverkad i slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet. Det mesta är original förutom däcken som blivit utbytta. Då Nils gick bort 1950 togs verksamheten över av sönerna som nu omformade cykelverkstaden till en renodlad bilverkstad. Detta var helt i tidens tecken då bilen alltmer konkurrerade ut cykeln. Goda tider och rekordår medförde att allt fler hade råd med en egen bil och de svenska städerna kom nu helt att planeras efter bilismens behov. Cykeln har under senare år återtagit sin plats i gaturummet, inte minst genom elcykelns ankomst och en ökad miljömedvetenhet.

Blm 29694, foto: Morgan Olsson