Blekinge museum

Kikare

Månadens föremål oktober 2021

I år är det exakt 300 år sedan skeppsbyggarmästaren Fredrik Henrik af Chapman föddes i Göteborg. Chapman var varvschef i Karlskrona under åren 1782-1793 och kom att effektivisera skeppsbyggandet i örlogsstaden. Här lät han införa en organisation som närmast kan liknas vid serietillverkning och på bara tre år byggdes 10 linjeskepp och 10 fregatter vid varvet. Han upphöjde också skeppsbyggnadskonsten till vetenskap genom sitt välkända planschverk Architectura Navalis Mercatoria.

I Karlskronas historia är Chapman en portalgestalt. Hans liv och gärning är en integrerad del i berättelsen om världsarvet örlogsstaden Karlskrona och här finns flera spår efter honom, inte minst i stadsmiljön: Chapmansgatan, Chapmansplan och af Chapmangymnasiet. Och så självfallet ”sommarnöjet” Skärva herrgård i Nättraby där han bodde stora delar av året. Tillsammans med vännen och allkonstnären Carl August Ehrensvärd lät han uppföra detta säregna hus, en blandning mellan klassicism och en blekingsk ryggåsstuga. Skärva herrgård är idag privatägd och 2014 genomfördes en omtalad försäljning av fastigheten. Husets inventarier, varav många var från Chapmans tid, såldes på auktion och skingrades. Bland annat hamnade de 99 kinesiska målningar, som sedan 1700-talets slut hängt i det sk kinesiska kabinettet, på Engelsbergs Bruk i Västmanland.

Blekinge museum deltog också i auktionen och lyckades förvärva ett antal föremål. Ett av dessa var denna tubkikare, ett föremål som nog kan sägas ha bidragit till en slags mytbildning kring Chapman. Den var ursprungligen placerad vid ett fönster i ovanvåningens arbetsrum på Skärva. Det sägs att Chapman genom kikaren nitiskt kunde övervaka arbetet inne på varvet i Karlskrona, även då han befann sig ute på gården. Vi kan nog vara rätt säkra på att berättelsen bara är en god skröna, inte minst som kikaren i fråga sannolikt är tillverkad efter Chapmans död. Skrönor och mytbildningar omgärdar inte sällan kända historiska personer. 


Kikaren på "ursprunglig" plats, Skärva år 1980. Foto Svante Warfvinge, Blm_E 01488

Är 1806 sålde Chapman Skärva herrgård och det köpekontrakt som då upprättades återfinns i Blekinge museums samling.Vill du veta mer om Chapman och hans tid rekommenderas ett besök i vår utställning om världsarvet örlogsstaden Karlskrona.

Föremåls-id: Blm 28755. Foto: Morgan Olsson