Blekinge museum

Täcke

Månadens föremål november 2021

Är månadens föremål vävt i Eringsboda eller New Mexico? Vi vet faktiskt inte.

Ibland stöter man på föremål i museets samling som visar sig vara omgärdade av frågetecken. Ett exempel är detta täcke i röllakan. I vår gamla katalog uppges att det är vävt på Svarthöfda gård i Eringsboda socken, och att det köptes in av Hushållningssällskapets slöjdmagasin år 1915. Priset var 20 kr. Vi hade säkert fortsatt utgå från att denna proveniens var korrekt om inte en mastersstudent i konsthantverk från Valand i Göteborg uppmärksammade oss på ett intressant, närmast identiskt, täcke. Det rörde sig om ett fälltäcke från Kulturen i Lunds samlingar (KM 22952). Även detta uppgavs komma från Svarthöfda gård och det hade förevisats på lokala slöjdutställningar under 1910-talet. Det köptes in till Kulturen 1913, alltså ungefär samtidigt som Blekinge museum förvärvade sitt exemplar.

Historien om Kulturens täcke tog en ny vändning då en lektor Jörgen Mjöberg från Växjö kom för att visa ett snarlikt täcke som fanns i hans egen ägo, ett täcke tillverkat av Chimayoindianer i New Mexico. Färg, teknik, kvalitet, material: allt överensstämde. Efter att vi blivit uppmärksammade på detta kunde vi anta att även vårt exemplar möjligen är tillverkat av nordamerikanska indianer.

Men om så är fallet, hur hamnade egentligen dessa täcken på Svarthöfda gård? Handlar det kanske om en emigrant som återvänt till hembygden och då tagit med sig dessa täcken inköpta i Amerika? Emigrationen till USA från denna del av Blekinge var omfattande vid 1800-talets slut. Vi vet också att handel med denna typ av hantverk var vanlig i New Mexico under 1800-talet. Är det möjligen så att dessa täcken sedan inspirerat konsthantverkare i Blekinge och Skåne? Från Svarthöfda gård kommer, förutom vårt och Kulturens exemplar, ytterligare ett täcke som anses tillverkat av Chimayoindianer. Detta återfinns i Nordiska museets samling.

Det här visar att vi ständigt lär oss nytt och mer om museets samlingar, även om föremål legat stilla och ”oupptäckta” i decennier. Nu kan täcket belysa de många gemensamma drag som återkommer i folkligt konsthantverk runtom i världen.

Föremåls-id: Blm 8429, foto: Morgan Olsson