Blekinge museum

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Välkomna till världsarvsutställningen i Grevagården, huset från tidigt 1700-tal, som tillsammans med museets barockträdgård faktiskt är en del av Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.  

Men, vad menas egentligen med världsarv, och vilka minnen från Karlskronas historia är särskilt betydelsefulla för oss som lever nu och i framtiden?

Under besöket pratar vi om varför platsens historia är viktig och vad vi kan lära oss av det som har hänt och fortfarande händer i ett levande världsarv. 

Med utgångspunkt i stadens historia går vi igenom stormaktstidens grunddrag och idévärld utifrån elevernas kunskapsnivå.

Vi dyker också ner i några särskilt spännande levnadsöden från olika århundraden – alla med sin alldeles egna koppling till staden, örlogsvarvet och flottan. Varför har det till exempel funnits så många spioner i Karlskrona? Vilka berömda uppfinnare har kopplingar till stadens historia? Hur har det varit för alla barn som vuxit upp i en stad full av murar och hemliga områden? Och var det verkligen pigan i brygghuset som startade den stora stadsbranden 1790?  

Visning av världsarvsutställningen är kostnadsfri för alla grund- och gymnasieskolor.

Kontakt: Ola Palmgren eller Hanna Sjöberg  


Större karta och vägbeskrivning →