Blekinge museum

Arkeologi i Blekinge

Blekinge är varken det största eller mest tätbefolkade landskapet i Sverige. Detta till trots kan det erbjuda berättelser ur historien som fängslar långt fler än bara de som bor i regionen idag. Arkeologi i Blekinge är en populärvetenskaplig skrift som presenterar en rad olika arkeologiska och kulturhistoriska projekt som genomförts i Blekinge under de senaste åren. Skriften visar olika sidor av vad källmaterialet kan berätta för oss. De medverkande författarna har alla, på ett eller annat sätt, verkat inom länet under de senaste 20 åren.

I skriften kan du bland annat läsa om pestkyrkogården i Holje, kritpipsfabrikören i Karlskrona, surmörtar, skattfynd, stenåldersbyar och mycket annat spännande. Ett trettiotal författare medverkar som alla är alla specialister inom sina områden och är verksamma inom kulturmiljövård, arkeologi och forskning.

Finns att köpa eller beställa i museibutiken för 80 kronor.

Innehåll:

Sigirid Oldenburg - Arkeologi och kulturarv
Björn Nilsson - Blekinges nya gamla stenålderslandskap
Carl Persson - Jägare/samlare i Sölvesborgstrakten 9 700–2 300 f. Kr
Christoffer Sandahl - Förändring och förflutenhet – samtidsdokumentation och arkeologi
Mikael Björk - ”Gribshunden” – berättelser och fynd
Tony björk - En speciell undersökning vid Lussabacken
Hanna Menander & Magnus Stibéus - Norsk anjovis, lax och kritpipor
– Nils Matheus Norsteen en man med ambitioner
Robert Carter Bergman - Norsteens pipa
Katharina Henriksson - Den engelska parken på Tromtö
Mathilda Kjällquist - Stenåldersbyn vid Ljungaviken
Ingrid Gustin - Två spännande skattfynd från Blekinge
Jimmy Juhlin Alftberg - Medeltidsstaden Elleholm
Mikael Henriksson & Andreas Svensson - Järnålderns Västra Vång – material och metod
Martin Hansson - Tornet vid havet – ledtrådar till historien bakom Hagbards källare
Henrik Berndo - Tornets svunna utsikt – återkonstruktion av Hagbards källares höjd
Antonia Hellstam - Kvinnor bakom allt?
Torbjörn Brorsson - Sturkö och dess keramik – skärvor som visar på kontakter över Östersjön
Per Lagerås - Medeltida fröer berättar
Ola Magnell - Från surmört till saltad stör – fisket i Blekinge under niotusen år
Svante Fischer - En östromersk solidus från Store Backe
– kejsar Justinianus I och katastrofen år 536
Karl-Oskar Erlandsson - Mysteriet med offerlunden i Halahult
Caroline Ahlström Arcini - Om en annan pandemi
Ola Palmgren - Läsa landskap
Cissela Olsson - Industrilämningar kring Listerbyån
Stefan Flöög - På vägen in till staden; Vämö – Världsarvets vagga
Magnus Petersson - Fästet vid Bröms
Petra Stråkendal - Världsarvets g(l)ömda vrak – en resurs för Karlskrona och Blekinge
Hans Bolin - Kulturmiljörelaterad sfi i Västra Vång
Christoffer Sandahl - Blekinge museums djur – från den åttabenta kalven
till stenåldershunden från Ljungaviken
Marcus Bernhardsson - Ett medeltida pilgrimsmål som väcker frågor