Blekinge museum

Omslag Store Backe

Store Backe - ett järnåldersgravfält i östra Blekinge

Gravfältets utseende och hur fynden härifrån ser ut, säger oss mycket om bygden under den yngre delen av järnåldern. Tack vare inges donation kan den samlade berättelsen nu presenteras i en populärvetenskaplig publikation. Huvudförfattare är Ingrid Gustin vid Lunds universitet. Meningen är att den både skall fungera som en katalog för den som vill studera järnålderns gravfält, men samtidigt också vara en inspirerande guidebok för besökaren ute på gravfältet.

Publikationen skall ses som ett första steg i det utforskande av Store Backe som Inge Håkansson önskade sig. Kvarvarande del av donationen skall nu användas till fältinventeringar, olika prospekteringar och till slut även publika arkeologiska utgrävningar. Behållningen av bokförsäljningen går oavkortat till en finansiering av arbete i enlighet med Inge Håkanssons önskemål.

Publikationen finns att köpa på Blekinge museum.


Maskbild, funnen vid Store Backe. Foto: Morgan Olsson