Blekinge museum

Ronneby kyrka

Ronneby blodbad

Så här skriver svenske kungen Erik XIV om händelserna
i Ronneby 1564:
 

"Vattnet i älven var rött av blod utav de döde kroppar. Och vore fienderna så försagde, att man föge omak hade för dem, utan man stack uti dem såsom enhop vildsvin, och skonade  ingen utan slog ihjäl alle varaktige, så att i staden blevo mer än tutusen man om halsen förutan någre kvinnor och barn, vilke de amäktige finnar sloge ihjäl"

 

 

 

Bildinformation

Ronneby 1564


Bild från Ronneby folkteaters hemsida

Bildbearbetning - Göran Larnö

×