Blekinge museum

Julträd

Julträd

Om blekinges speciella juläpplastakar

Julträd är ett slags julljusstake prydd med äpplen, som förekommer i stora delar av södra Sverige. Men ingen stans är julträden så vackra och varierade som i Blekinge. En mängd olika figurer som hästar, fåglar, blommor och blad pryder träden. Julträdens historia är höljd i dunkel. De äldsta träden som vi med säkerhet kan datera i Blekinge är från 1870-talet, men de har säkert förekommit tidigare.

De julträd vi känner till är tillverkade under 1800-talets senare del och 1900-talets början. Det var också då de var som mest populära i hemmen även om intresset i våra dagar också är stort. Seden att använda julträd har dock aldrig upphört i Blekinge, och än idag är traditionen levande bland både äldre och yngre människor

Speciellt för julträden i Blekinge är deras varierade och fantasifulla utseende. Det kan vara en enkel stomme som kläds med kulört papper och konstgjorda blommor, eller ett mästarstycke i trä med 100-tals detaljer. Om man i tanken skulle konstruera ett "medeljulträd" skulle det kunna se ut så här: Foten består av fyra hästar. I mitten en svarvad eller skuren stam i vilken äppelpinnar och ljusarmar är fästade. Högst upp sitter en tupp och vakar.


Julträd fotograferat i Ronneby 1940 av Axel Hammelin. BLM bildarkiv

"Äpplastaken" - en ställning för äpplen utan ljus förekom åtminstone under 1700-talet
i Blekinge.

 Skiss ur uppteckning från Långemåla.

Eftersom tiden då julträden blev riktigt populära sammanfaller med tiden då julgranen på allvar gjorde sitt intåg i hemmen, kan man mycket väl tänka sig att julträdet är en korsning mellan julgran och "äpplastake".

Med inspiration från granen fästes ljus på äpplastaken. Det finns också flera julträd som pekar på ett sådant sammanhang.

Snart dekorerades julträden allt mer. Kanske har odinstakarna bidragit med impulsen till att utforma foten som hästar.

Julträden förmådde inte hålla ut i konkurrensen med julgranen. Trots detta har julträdet aldrig helt försvunnit ur de blekingska hemmen. På senare tid har de dekorativa träden dock fått en renässans.


Detalj, Odinstake från Kristianopels kyrka.


Julträd fotograferat i Ronneby 1940 av
Axel Hammelin. BLM bildarkiv