Blekinge museum

Flicka död av pesten

Pesten i blekinge 1710-1711

”...denna vardt then första
som man förmärkte hafva pestböld”

Den 27 oktober 1710 avlider 12-åriga Karin i Ulvsmåla. Hon är det första namngivna pestoffret i Blekinge. Pesten hade kommit på sin smutsgula krake. Lidande och ond, bråd död var att vänta. Blekinge drabbades svårt.

Krig och nödår gav pesten en god grogrund. Trupptransporter och inkvartering av soldater bidrog till pestens omfattning och snabba förlopp. Myndigheternas försök att stoppa spridningen var förgäves.

Dödligheten var hög och rik som fattig drabbades. I vissa socknar nästan halverades befolkningen. Antalet döda i Blekinge beräknas till cirka 15 000 personer. I hela landet avled ungefär 100 000 i pesten.

Katalog "Pesten i Blekinge"