Blekinge museum

Gribshundens stävfigur bärgas

Gribshunden

Danske kungen Hans flaggskepp Gribshunden var på väg till Kalmar när man ankrade vid Stora Ekön i Ronneby skärgård. Eld bröt ut ombord. Fartyget sjönk snabbt och många följde med i djupet. Skeppet förliste 1495.

Besättning och soldater uppgick till runt 150 personer. Skeppet var cirka 35 meter långt och cirka 12 meter brett. Föremål som bärgats är bl.a. fartygets stävfigur, kanonlavetter, ankarspel, del av en ringbrynja och armborstpilar. Sannolikt det bäst bevarade vraket från 1400-talet. Gribshunden är samtida med Christofer Columbus skepp Santa Maria och Vasco da Gamas São Gabriel. Här kan du läsa mer om den danske kungens skepp Gribshunden.


Så här kan skeppet ha sett ut.

 

Här ser du var stävfiguren var placerad.


 Här kan du se stävfiguren och andra föremål från Gribshunden.