Blekinge museum

Arbete i Anglerts fiskfabrik i Torhamn. Yngre män rensar torsk. Foto Nils J Nilsson 1959

Dokumentation

Blekinge museum ska ge en bred belysning av Blekinges historia, kultur, utveckling och samhällsförhållanden. Förutsättningen är uppbyggandet av en kunskapsbank genom forskning, dokumentation och insamling.

Museet har genomfört ett stort antal dokumentationer under sin verksamma tid. Mycket resurser har lagts ner på att studera företeelser med anknytning till kustkultur men även andra dokumentationer har utförts bl. a. en stor textilinventering på 1960-talet.

Kontakt: Christoffer Sandahl