Blekinge museum

Hjortsberga kyrka

Under sen vikingatid och tidig medeltid växer sig kristendomen allt starkare och Vång förlorar sin betydelse. Men bygden fortsätter att vara viktig under flera hundra år framåt.

I Hjortsberga stod kyrkan klar 1250. Här fanns också en tingsplats och en avrättningsplats.

Att biskop Egino kristnade de vilda blekingarna på 1060-talet ska inte tas alltför bokstavligt.
Den gamla och nya religionen levde sida vid sida under århundraden i Blekinge.

Bakom de flesta kyrkobyggen under tidig medeltid stod kungar, biskopar eller lokala stormän/kvinnor. Istället för att gräva ner rikedomarna satsade man på kyrkor som gjorde kristendomen synlig i landskapet. Socknarna blev symboler för medeltidens kyrkliga och världsliga makthavare.

Det är tankeväckande att kyrkan ligger intill Hjortsberga gravfält, Blekinges största från yngre järnålder.

Placerades kyrkan där för att visa bandet till tidigare generationer?

Bildtext

Helig biskop


•Av kyrkans inventarier har många medeltida träskulpturer bevarats. Den mest uppseendeväckande är en tronande helig biskop. Det är en av de äldsta och finaste medeltida skulpturerna som finns bevarade i Sverige och Danmark. Forskarna tror att den tillverkats av en nordtysk mästare verksam vid Lunds domkyrka på 1170-talet. Skulpturen är nästan hundra år äldre än Hjortsberga kyrka och kan ursprungligen ha stått i en äldre träkyrka som legat på samma plats eller i närheten av dagens kyrka.

×