Blekinge museum

Kelter och Romare


Romarriket var från mitten av hundratalet före Kristus
fram till 400–500-talen e. Kr den dominerande makten
i Europa. Mellan Rom och övriga världen fanns det täta
kontakter. Romarna importerade bland annat hudar, pälsverk
och bärnsten från Skandinavien. Från romarriket ville
nordborna ha lyxföremål som dryckeskärl i brons eller glas.

Romarriket föll aldrig i glömska och ända in i modern tid
har det klassiska arvet påverkat utvecklingen i Europa
inom konst, politik, lagstiftning, rättsväsende och juridik.

 

Keltisk gudinna. Detalj från Gundestrupkitteln.
Foto Nationalmuseum, Köpenhamn.

 

Kelter är ett diffust begrepp och är inte enkelt att förklara.
Det är fel att tala om ”kelter” som en enhetlig grupp. Det kan
snarare ses som ett samlingsnamn på kulturströmningar i
Europa från ungefär 500-talet före Kristus fram till 50 f. Kr.
Den keltiska kulturen utgjorde grunden till den tidiga medeltiden
i Europa tillsammans med den grekiska och romerska.

Deras förflutna lever kvar i serier som Asterix, fantasy-romaner
och dataspel. Idag betraktar sig många invånare i Bretagne,
Cornwall, Irland, Wales, Skottland och Isle of Man som kelter.