Blekinge museum

Johannishusskatten

Johannishusskatten är ett av Sveriges största och praktfullaste skattfynd som hittades 1865 i närheten av Vång.

Om skatten grävdes ner som ett offer till gudarna eller om den grävdes ner på grund av orostider får vi aldrig svar på.

Den som grävde ner sina dyrbarheter kom iallafall aldrig tillbaka. För arkeologerna är det frestande att koppla samman skatten med de nya fynden.

Genom myntens datering vet vi att skatten hamnade i jorden någon gång efter år 1120. Skatten gömdes under en period då det skedde stora förändringar i omvärlden.

Kristendomen får en allt starkare ställning. Kyrkan blir en maktfaktor. Kungariken växer fram i Norden och det danska riket expanderar åt öster.

Skatten väger över sex kilo och består av silvermynt, smycken och bitsilver som användes som betalningsmedel.

De 4 200 mynten kommer från olika platser i Europa och Asien. Bland smyckena finns ett praktfullt runt guldsmycke, halsringar, armringar och krucifix i silver. De flesta smyckena är tillverkade i Skandinavien.

Skatten finns idag på Statens historiska museum
och Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.


I Johannishusskatten ingår silvermynt, silversmycken, hacksilver och ett runt smycke av guld. Foto Sören Hallgren, Statens historiska museum.