Blekinge museum

Västra Vång - en speciell plats

De ovanliga fynden berättar att Vång inte var som vilken annan järnåldersby som helst. Platsen var ett lokalt centrum för makt och religion. I Vång bodde människor som hade makt, rikedom och kontakt med världen långt utanför.

Byn var stor, här tillverkades järn som såldes och skapade välstånd. Kanske finns resterna av ett förkristet tempel uppe på kullen.

Den förhistoriska byn Vång existerade i åtminstone tusen år. Under tiden skedde stora förändringar i världen.

Romarriket hade vuxit fram och gått under. Nya riken hade bildats. När kullen i Vång övergavs
hade de nya världsreligionerna kristendom och islam kommit till Europa.

En ny bild av Blekinges förhistoria börjar växa fram. Det är lockande att jämföra boplatsen i Vång med andra viktiga orter från järnåldern som till exempel Uppåkra utanför Lund.