Blekinge museum

Vi vill mer

Framtiden för det arkeologiska arbetet
i Västra Vång är spännande!
Det är inte konstigt att vi vill mera.

Du kan också vara med!

De speciella fynd vi hittat i Vång väcker många frågor.
Vi vill söka svaren, förstå sammanhangen
och visa hur arkeologerna arbetar och resonerar.

Under åren som utgrävningarna
i Vång pågått har vi samarbetat
med amatörarkeologer, högskola,
universitet, studieförbund, länsstyrelse,
Johannishus Gods, de som brukar jorden och många fler.

Vi kan nå längre om det är ännu fler
som vill följa med på den spännande resan!

Kan du något som du tror vi kan ha nytta av?

Förfogar du över resurser som kan knytas till projektet?

Välkommen med ditt förslag!