Blekinge museum

Vård- och underhållsplaner

En vård- och underhållsplan syftar i huvudsak till att förenkla det normala underhållsarbetet av en byggnad. Den kan även bistå med åtgärdsförslag och prioritering i samband med reparationsbehov. En vård- och underhållsplan omfattar vanligtvis en byggnads exteriöra delar, men kan även inkludera interiören och intilliggande markområden eller trädgårdar, till och med hela fastigheter.

En vård- och underhållsplan är inget fast instrument som är tänkt att gälla under en byggnads hela livslängd – det är en omöjlig uppgift! Däremot är det rimligt att en plan, beroende på byggnadstyp och dess läge i landskapet, ska kunna täcka upp de kommande 10–12 årens underhålls- och reparationsarbete. Därefter bör planen uppdateras med hänsyn till hur byggnaden har åldrats eller förändrats under denna period.

Vinsten med en vård- och underhållsplan är tudelad, eftersom den ekonomiska planeringen i samband med underhållet blir enkel och överskådlig samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värden får bestå. Dessutom tenderar underhållskostnaderna bli lägre eftersom det i många fall räcker med mindre eller enklare åtgärder än vad fastighetsägaren först trott.

Är du intresserad av att få veta mer om vård- och underhållsplaner? Ställ då gärna dina frågor till oss på jimmy.juhlin(at)blekingemuseum.se eller cissela.olsson(at)blekingemuseum.se.