Blekinge museum

Detalj ur sigillsamling i museets arkiv.

Arkiv

Museets arkiv består dels av material som tillkommit i museets verksamhet dels av insamlade arkivalier.

Museiarkivet
Museiarkivet innehåller by- och gårdsarkiv, skråarkiv, företags- och ekonomiska föreningars arkiv, släkt- och personarkiv samt civila, statliga, kommunala och militära arkivrester.

Topografiska arkivet med klippsamlingen

Det topografiska arkivet består akter som är resultat av museets handläggning av olika ärenden samt museets dokumentation genom t ex arkeologisk undersökningsverksamhet. Klippsamlingen har konsekvent byggts upp sedan 1933 och omfattar sak- och personuppgifter.

Liljas blekingska samling

Landskamrer Albert Lilja utförde åren 1910 till 1945 ett omfattande excerperingsarbete. Samlingen innehåller sak- och personuppgifter ur skrivna och tryckta källor från senmedeltiden och fram till mitten av 1900-talet. I Liljas personregister finns t ex uppgifter om 46.000 personer med anknytning till Blekinge.

Lilja

Kart- och ritningssamlingen

Samlingen består av ca 1 400 kartor och ritningar. Kartorna är från olika tider och i olika utförande, såsom topografiska, geologiska och ekonomiska. Vidare omfattar materialet uppmätningsritningar från museets undersökande verksamhet t ex båtritningar samt en del fastigheters plan- och/eller byggnadsritningar.

Dokumentation

Museet har genomfört ett stort antal dokumentationer under sin verksamma tid. Mycket resurser har lagts ner på att studera företeelser med anknytning till kustkultur men även andra dokumentationer har utförts bl. a. en stor textilinventering på 1960-talet.  

Urval dokumentationer 

Höryda by

Kogubbar och stadsfarmar

Uppteckningar

Museet bygger för närvarande upp ett uppteckningsarkiv som främst består av intervjuer och uppteckningar kring blekingars personliga erfarenheter. Ett antal av de ca 900 uppteckningarna består av kopior ur andra arkiv men en ständigt växande del är nygjorda intervjuer utförda i museets regi

Ljud- och filmarkiv

Museet sparar också på ljud och rörlig film. Just nu finns ca 250 filminspelningar och ca 450 ljudinspelningar på olika medier och av skiftande teknisk kvalitet.

Museets arkivförteckning på internet
En relativt stor del av museets arkiv är förtecknat i databasen Visual arkiv och sökbart via Internet.

Besök Faktarummet - museets arkiv och bibliotek

Kontakt: Karin Ehnberg