Blekinge museum

Pestepidemierna

Från Digerdöden – den stora döden – omkring 1350, fram till mitten av 1700-talet svepte pesten gång på gång över Europa. Epidemin som drabbade Norden 1710-13 började på Balkan. Här fanns pesthärdar kvar ännu på 1830-talet.

1701 nämns de första pestutbrotten i Transsylvanien. 1703 har sjukdomen nått Ungern 1704 har den kommit till södra Polen. 1709 har den etablerat sig vid södra östersjökusten. Härifrån spreds den snabbt vidare via hamnstäderna till Pommern, Preussen, Baltikum, Finland och Skandinavien.

Med spannmålsimporten från Danzig följde råttorna, som hade en avgörande roll för spridningen av den dödliga smittan.

Det stora nordiska kriget bröt ut 1700 och kom att beröra stora delar av Nord- och Östeuropa. Året därpå inleddes Spanska tronföljdskriget som involverade samtliga västeuropeiska stater. Krigen fördes till lands och till sjöss och tog enorma resurser i anspråk.

Som alltid drabbades i första hand civilbefolkningen. 1709-10 slog skördarna fel, vilket ledde till en av de värsta hungerkatastroferna i Europa. Krigen och nödåren gav pesten en god grogrund.