Blekinge museum

U 137. I tolv timmar låg ubåten där utan att upptäckas.

Misstaget

Tisdagen 27.10 1981

Den ryska ubåten U 137 är inne på specialuppdrag i den blekingska skärgården. Den har order om att ta sig djupt in i det svenska försvarsområdet och sätter kurs mot Gåsefjärden mellan Sturkö och Östra Hästholmen. Klockan 20.30 inleder den sin hemliga rörelse mot fjärden. Men trots ett otal farliga grund är navigatörerna ombord säker på kursen och ubåten håller en hastighet  av cirka sju knop. För att undvika den svenska radarn håller den u-läge och först några 100 meter innan Gåsefjärden smalnar går den upp till ytan. Då i säker förvissning om att den ligger i radarskugga. Men osäkerheten börjar sprida sig ombord och ubåtens befälhavare beslutar att  djupgåendet skall minskas till det absolut minimala. 

Befälhavarens order: Töm vattentankarna! 
Vattnet trycks ut och ubåten kommer ännu högre ovan vattenlinjen. Klockan är 21.00. Plötsligt hörs några hårda skrapningar och något ögonblick senare kastas manskapet  ombord huller om buller. Ubåten tvärstoppar, vacklar till och börjar luta. Den har gått på grund! 

Förvirring blandad med panik sprider sig ombord och snabbt kommer orden om  full back. Propellrarna piskar upp vattnet, men båten rör sig inte. Nya försök görs, men lika resultatlösa. Manskap beordras till tornet och dit klättrar också fartygets befälhavare. Han tror knappast sina ögon. Bara 30-40 meter från ubåten skymtar i mörkret och dimman en liten ö! Och 100 meter ytterligare bort ser han silhuetten av en ännu större ö. Nya order om full fart bakåt ges. Ubåtens motorer går på fullvarv, men båten rör sig inte ur fläcken. 

Ut över öarna, Östra Hästholmen, Sturkö, Skällön rullar motorbullret. - Det är väl marinen som har nya övningar, sägs det i stugorna. Många tittar ut i mörkret och dimman, men ingen ser något.  Skärgårdsbefolkningen är vana vid motordån. En del reagerar knappast. I takt med den hårda vinden stiger och sjunker motorbullret, men ingen funderar mycket mer på det. Det släcks i stugorna och man somnar ifrån alltsammans.

 

Upp 

 

Bildtext


• I tolv timmar låg ubåten där utan att upptäckas.

Foto © Thomas Andersson

×