Blekinge museum

Presskonferensen

Upptäckten

Onsdagen 28.10 1981

Tidigt på morgonen beger sig Ingvar Svensson och Bertil Sturkman ut med en fiskekutter från Sturkö för att vittja sina gemensamma garn. De ser inget anmärkningsvärt och hör inte heller något motorljud. Däremot upptäcker de att på vattenytan flyter en tunn oljefilm, som håller på att lösas upp. De vittjar sina garn och vänder åter till Sturkö. Ingvar Svensson går upp till sitt hus medan Bertil Sturkman åter beger sig ut till sjöss för att ta upp några egna krokar. Klockan är strax före nio. Han tar vägen ut mot Gåsefjärden och gör sitt livs upptäckt: Halvvägs uppe på grundet vid Torumskär ligger en ubåt! Svart och utan minsta beteckning. I tornet står tre, fyra män och spanar mot honom med kikare. Bertil Sturkman vänder omedelbart och sätter kurs mot Ingvar Svenssons brygga, förtöjer och skyndar upp: -Du Ingvar det ligger en ubåt vid Torumskär. På grund och troligen utländsk! Ingvar Svensson tvekar inte, han litar på sin kamrat och ringer omedelbart till Örlogsbasen i Karlskrona: -Hej, jag heter Ingvar Svensson, bor på Sturkö. Skulle bara tala om att det ligger en ubåt i Gåsefjärden, vid Torumskär. Han får inga kommentarer från Örlogsbasen, tackas för påringningen och meddelas att det skall undersökas. -De trodde tydligen på vad jag sa, säger Ingvar Svensson vänd mot Bertil Sturkman. 

Otroligt! 
På Örlogsbasen går ubåtslarmet. Stabschefen och kommendörkapten Karl Andersson tar befälet över vedettbåten "Smygen" som omedelbart sätter kurs mot Gåsefjärden. Innerst inne tror han inte på att få se någon främmande ubåt på grund mitt inne i skyddsområdet. Men uppgiften måste kollas. Efter en timme är vedettbåten framme vid Torumskär. Och där ligger den främmande ubåten, ordentligt fastkörd på grundet! I ubåtens torn står fyra man, några spanar med kikare mot den svenska militärbåten. Bakom dem skymtar en man med automatvapen över axeln. I tornets topp vajar en vit-blå flagga med hammaren och skäran samt en stjärna i rött - den ryska örlogsflaggan! Omedelbart tar Karl Andersson kontakt med Örlogsbasen och sin chef, kommendör Lennart Forsman. Efter en kort stunds konfererande närmar sig vedettbåten, lägger sig längs styrbordssidan. Efter ytterligare en liten stund kliver Karl Andersson över, 
ensam bestiger han ubåtens torn. Han möts av tystnad och misstänksamma blickar. På engelska försöker han göra sig förstådd. Men ingen begriper vad han säger. Han försöker på tyska och då kallas en ur besättningen fram. Knaggligt går konversationen och Karl Andersson presenteras för ubåtens befälhavare. Det blir ett mycket korthugget möte. Befälhavaren, som uppger sig vara kapten av tredje graden säger sig heta Michailovitz Anatolij Gusjin. Han är i 35-års åldern, tycks helt nedbruten och under samtalets gång står han mest och tittar ned i durken.  - Vi är från Kaliningrad och ute på uppdrag. Vi har navigerat fel. Vi har fått fel på vår gyrokompass. Jag vill omedelbart tala med den ryska konsuln. Jag vill också få kontakt med vår hemmabas, säger han kort. 

Karl Andersson har fler frågor, men de blir obesvarade. Han lämnar ubåten och går över till vedettbåten.  Snart kallas fler svenska örlogsfartyg till platsen. Polis och kustbevakning larmas och till såväl regering som överbefälhavare går ubåtslarmet. Inom några timmar är den svenska järnringen kring ubåten ett faktum. Längs styrbordsidan förtöjer också ett av kustbevakningens fartyg. 

Första presskonferensen
Nu börjar världens ögon riktas mot Karlskrona. Kommendör Lennart Forsman och kommendörkapten Karl Andersson redogör för läget. 

Rysk uppmarsch 
Vid middagstid blir ubåtsaffären officiellt känd. Den möts först av misstroende men snart vänds världens ögon mot Karlskrona. Första presskonferensen hålls 17.10 i bataljon af Trolle i Karlskrona. Kommendör Lennart Forsman och kommendörkapten Karl Andersson berättar vad som hänt. Men de har inget svar på frågorna om vad som kommer att hända. I Stockholm tar den ryske ambassadören kontakt med utrikesminister Ola Ullsten och begär att sovjetiska fartyg skall få komma in i försvarsområdet och bärga ubåten. Han får ett snabbt och obevekligt nej till svar. Senare meddelar försvarsstaben i Stockholm: 
- Det blir svenska fartyg som skall bärga ubåten. När det skall ske avgör överbefälhavaren. Kommentarerna är korta men allt fler höga militärer ställer sig upp och förklarar. - Detta är den allvarligaste kränkningen sedan andra världskriget. På kvällen får ubåten en radiokanal på kortvågsbandet och tar kontakt med basen i Kaliningrad. Det är en fåordig radiotrafik som svensk militär avlyssnar mycket noga. 

Plötsligt ökar dramatiken: 
Ryska örlogsfartyg eskorterande ett ubåtsbärgningsfartyg har satt kurs mot Karlskrona! Det är två stora, tungt robotbestyckade jagare, bärgningsfartyget och tio mindre örlogsfartyg som är på väg. Bevakningen av den svenska tolvmilsgränsen skärps. Patrullbåtar därute får under förnatten förstärkning av en division torpedbåtar av Spicatyp från Stockholm. Nu höjs också beredskapen i land. Permissioner dras in och till Karlskrona flygs elitsoldater, fallskärmsjägare och kustjägare. De går i ställning på Ö Hästholmen, utrustade för omedelbar strid. Strålkastare riggas upp och ubåten badar i ljus. Bevakningen sägs vara fullständig.

 

Upp

 

Bildtext


• Första presskonferensen.

Foto © Bengt Pettersson

×