Blekinge museum

U 137 får besök. Nära stryker pressbåten, det skiljer ibland bara några meter mellan dess för och ubåtens babordsida.

En världsnyhet

Torsdagen 29.10 1981

Under natten till torsdagen har ubåtsaffären blivit en världsnyhet. I hela Västeuropa toppas nyhetssändningarna av att en rysk ubåt gått på grund i svenskt militärt skyddsområde. Från USA skickas ett par TV-team till Karlskrona. På torsdagmorgonen har de flesta hunnit till Karlskrona och till presslägret inne på Örlogsbasens område, modellsalen. Det är ett 50-tal journalister och fotografer, en siffra som dagen därpå fördubblas. Klockan nio bjuder den svenska marinen ut pressen till den grundstötta ubåten. Nära stryker pressbåten, det skiljer ibland bara några meter mellan dess för och ubåtens babordsida. Först försöker de fyra sovjetiska vakterna i tornet vara så oberörda som möjligt. De är fullt upptagna med att spana in den svenska marinens uppvaktning runt om. Plötsligt dyker ett Viggen-plan från F17 i Kallinge upp vid horisonten. Dyker mot ubåten, passerar på några 100 meters höjd och fotograferar. All uppmärksamhet riktas mot planet. Så går det ned på ännu lägre höjd och sveper förbi ubåtens torn på bara 25-30 meters höjd! Manövern upprepas några gånger och det är tydligt att svensk militär håller  med en styrkedemonstration. När planet försvunnit tryter tålamodet hos befälet i ubåtens torn. All hans uppmärksamhet riktas nu mot pressbåten. Ilsket hötter han och vill att den skall ge sig av. Allmänt gissas det på att han är Gusjin, ubåtens befälhavare. Men mannen är förste sekond, politruck ombord och heter Vassilij Vassilivitj Besedin. Och det är han som nu har befälet på ubåten. 

Nytt ubåtslarm 
Klockan 10.45 på torsdagen stegras spänningen ytterligare. En av marinens helikoptrar upptäcker ännu en främmande ubåt vid Utklippan. Trots att helikoptern måste avbryta spaningarna för att tanka lyckas den återigen nå kontakt med ubåten, denna gång på en position fem distansminuter väster om Utklippan. 
Men innan en attack mot ubåten kan sättas in försvinner den. Sedan kan den trots intensiva spaningar inte återfinnas. Vid den svenska tolvmilsgränsen ute till havs hålls en spänd beredskap. Den sovjetiska flotteskadern anländer vid midnatt, men drar sig sedan något tillbaka. Men detta först efter ett av fartrygen kränkt svenskt vatten och blivit avvisat. På förmiddagen meddelar den svenska militärledningen. - Vi kräver att få förhöra den ryska kaptenen. Kommendör Lennart Forsman fyller i: - Vi hoppas att han är samarbetsvillig. Annars sitter han bra där på grundet. Mannen som skall förhöra Gusjin är kommendörkapten Karl Andersson. Ungefär samtidigt kommer besked från den sovjetiska ambassaden i Stockholm: -Sovjetunionen drar tillbaka sitt krav på att själva bärga ubåten. Strax före midnatt sammanträder länsstyrelsen i Karlskrona och beslutar att avlysa större delen av västra delen av Ö Hästholmen samt avgränsa skär och vatten. Vid ett vite av 10.000 kr förbjuds obehöriga att beträda området. Det är ännu en åtgärd för att garantera ubåtens säkerhet mot sabotage. 

Avslöjandet 
På torsdagsförmiddagen kommer två av Försvarets forskningsanstalts (FOA) experter på radioaktiv strålning till Karlskrona. Det är Lars-Erik de Geer och Lars Bäckman. De kommer för att göra en rutinundersökning, men att det skall finnas kärnvapen ombord är det ingen som misstänker. I kvällningen tar de sig ut till Gåsefjärden, får en plastbåt till sitt förfogande och två man till hjälp. De sätter omedelbart kurs mot ubåten, bordar den i fören och börjar undersökningen längs babordsidan. De har små handredskap för att mäta eventuell radioaktiv strålning. Redan när de närmar sig ubåten blir det stor uppståndelse i tornet. Någon skriker på ryska åt dem och gestikulerar. De Geer och Bäckman fortsätter sin undersökning, för redskapen några centimeter från ubåtens skrov. Plötsligt ger mätarna utslag! Åter vänder de till fören och gör om sin undersökning. Och återigen ger mätinstrumenten utslag! Medan de håller på rusar några man ned från tornet och ut på däcket. De skriker åt svenskarna och viftar med sina automatvapen. Plötsligt befinner sig svenskarna i dödsfara! De gör en sväng bort från ubåten och funderar på att göra en tredje undersökning. -Vågar vi verkligen? Undrar en av dem. De röstar om vad de skall göra och med siffrorna 2-1 beslutar de sig för att lämna ubåten. Efter ett tag återvänder de beväpnade ryska soldaterna ned i ubåten och allt tycks lugnt igen. På kvällen larmas den svenska militärledningen och statsministern. Läget har plötsligt skärpts. Allt tyder ju på att det finns uran ombord. 

ÖB inställer 
Nu tar överbefälhavaren Lennart Ljung konsekvenserna av den ryska kränkningen. Han inställer sitt planerade besök i Sovjetunionen den 19-21 november. Till den sovjetiska generalstaben kommer ÖB:s besked: -Jag bedömer tidpunkten olämplig för ett officiellt besök i Sovjet.

 

Upp