Blekinge museum

Ubåtskaptenen hans utfrågare, Karl Andersson.

Högt spel

Fredagen 30.10 1981

Nu är det högt spel på diplomatisk nivå. Försvarsstaben vet mer än vad Moskva tror att svenskarna vet.  Vid de första kontakterna under fredagens morgon håller Sovjet fast vid sitt tidigare "njet" till utfrågning av ubåtskaptenen. Senare på dagen gör Sovjet en eftergift: -Ubåtskapten, kommendören av tredje graden Michailovitz Anatolij Gusjin, får utfrågas om våra diplomater, försvarsattachén Jurij Prosvirnin och andre ambassadsekreteraren Boris Grigorjev får vara med. Sverige säger ja till detta. Diplomaterna överraskar genom att låta sig intervjuas av flera tidningar. Men förstår inte att svenskarna tvivlar på orsaken till att ubåten hamnat där den hamnade. -Det var ju fel på navigationsintrumenten! Kontakterna mellan ubåten och Moskva fungerar inte heller tillfredsställande. Senare förklarar Gusjin: - Jag lämnar inte ubåten för förhör på svensk mark. Jag avvaktar vidare order från min hemmabas! 

 

 

Bildtext


• Ubåtskaptenen säger "njet" och hans utfrågare, Karl Andersson säger också nej till alla frågor.

Foto © Hans G Friberg

×