Blekinge museum

På väg till förhör

Säkra besked

Måndagen 2.11 1981

På måndagen förtöjer en av kustbevakningens båtar intill ubåten. De lägger sig vid babordsidan och väcker inte nämnvärd uppståndelse hos den ryska bevakningen. Men vad de inte vet är att kustbevakningsfartygets innandöme helt byggts om för att en mycket känslig mätningsapparatur skall få plats. Det är en specialutrustning som skickats efter från FOA i Stockholm för att kunna ge klart besked om ubåten verkligen bär kärnvapen. Efter en stunds mätningar kommer också beskedet. Strålningsexperterna är säkra: Det finns uran 238 ombord! Det är med största sannolikhet kärnvapenladdningar i torpederna eller minorna ubåten bär! Så fort experterna blivit övertygade går larmet till svensk militärledning och statsministern: -Det var som vi misstänkte redan i torsdags. Det finns uran 238 ombord! Ubåtsaffären har tagit en mycket allvarlig vändning. En landmil från Karlskronas centrum finns kärnvapen! Något som ingen från början ens anat. 

Förhöret

I ubåtsbesättningen ingår officerare som står över kaptenen. Kommendör Josef Awzukewitsch är en sådan person. Flera uppgifter gör nu gällande att partiet är hökarna och amiralerna i Kaliningrad är duvorna i sammanhanget. Kanske är det så, därför att militären har vetskap om den hemska verkligheten och vill ta alla chanser för att snabbt komma ur den trängda situationen. Vid 13.30-tiden går kapten Gusjin ombord på torpedbåten "Västervik", som strävar ut från skyddsområdet och lägger sig utanför natursköna Almö. Förhören pågår i sex timmar. Äntligen får kommendörkapten Karl Andersson börja fullfölja sitt viktiga uppdrag. I fem dygn har han mötts av entydiga "njet". Vid förhören deltar även svenska ubåtsexperter och män från SÄPO. Gusjin har en officer från båten med sig samt de två diplomaterna. Men förhören ger inte vad svenskarna hoppats på. Gusjin vidhåller sin berättelse om fel på utrustningen och att han egentligen trodde att han befann sig 20 distansminuter utanför Polens kust! Efteråt är ÖB Lennart Ljung missnöjd med Gusjins svar: - Det gav inte mycket utöver vad vi visste. Förhören måste forsätta! Sovjet rasar över metoderna vid utfrågningen. Och ännu värre över att TV-kamerorna och pressfotograferna fick vara med när Gusjin gick över från "Västervik" till helikoptern, som skulle föra honom tillbaks till ubåten. - Vi blir utskämda inför hela världen. Aldrig mera ett förhör på svensk mark! Vidare utfrågningar skall hållas i ubåten, förklarar man. 

Grundlurade 

På eftermiddagen utbryter första paniken i presshögkvarteret i modellsalen på Karlskrona Örlogsbas. 
- Ubåtsbesättningen har sänt upp nödraketer. Båten är på väg att slås sönder i den hårda sjön. Bärgningen har påbörjats. Säger pressinformationschefen, kommendörkapten Sven Karlsson, där han står i det äggvita TV-kameraljuset. I bakgrunden hänger den bild som hela TV-världen nu är van vid, fotot på kung Carl Gustav och drottning Silvia. -Vi måste ut till bärgningen, skriker en bunt journalister. Vi får inte komma ut till ubåten, säger Sven Karlsson lugnt Ring ÖB! Ring Ullsten! -Det är bättre med försvarsstaben. Ingen ringer. Förvirringen bland pressfolket är total. Ute i Gåsefjärden arbetas det nu febrilt. Överste Jean-Carlos Danckwardt (landsstyrkorna) och kommendörkapten Thor Widell(bärgningschef) tar heta linjen till ÖB och begär blixtsnabbt få dra ubåten av grundet. Överbefälhavaren ger klartecken. Det är storm, 24 sekundmeter. Ubåten har svår slagsida. Rinner syran ur batterierna kan den förvandlas till klorgas, sägs det i nödsignalsrapporterna. -Nödsituationen var ett trick, säger kommendörkapten Karl Andersson när han efter fyra dagars tystnad talar med pressen. Svenskarna blev grundlurade helt enkelt. Bärgningen är helt fri från dramatiska inslag. Men utanför händer något som är och förblir en hemlighet.Överbefälhavaren begär snabbt besked från regeringen: -Hur långt får försvarsenheterna gå om ubåten försöker fly? Regeringen: -Alla medel att förhindra flykt är tills vidare tillåtna. Militär expert:-Det hände något märkligt i detta läge. Riktigt vad går inte att förklara. Jag tvivlar starkt på att ett flyktförsök var aktuellt. Det var dömt att misslyckas och hade fått ödesdigra följder. Och detta hade Sovjet fullt klart för sig. När väl ubåten dragits flott av hamnbogserbåten "Carlshamn" med hamnmästaren Ulf Jansson och hamnkapten John Törneryd som befäl omringas den av svenska marinfartyg. 

 

Upp