Blekinge museum

Presshögkvarteret med journalister.

Aldrig torpederna!

Torsdag 5.11 1981

Radiotrafiken mellan ubåten och hemmabasen i Kaliningrad har hela tiden varit kortfattad och formell. Ryssarna är väl medvetna om att svensk militär avlyssnar vartenda ord som sägs. Vid 14-tiden på eftermiddagen bryts den utslätade dialogen: - Karl Andersson är här nu igen, ropas det på radion. 
- Nu vill han kolla bränslecisternerna, propellrarna och rodret. Från Kaliningrad hörs bara ett kort konstaterande att de uppfatttat vad som sagts. Men så blir rösten från ubåten gällare: - Han vill undersöka fören. - De kräver nu att få undersöka våra torpedtuber! Det är en alldeles orimlig begäran! Vi tillåter det aldrig! - Vi kontrollerar våra torpeder själva! Något egentligt svar från Kaliningrad ges inte. Men svenskarna släpps inte fram i fören på ubåten. Hotfullt möts de istället. Karl Andersson med tolk och några experter fortsätter sin undersökning av ubåtens innandöme. Radiotrafiken innehåller sedan bara korta meddelanden om att svenskarna protesterat mot att ryssarna med egna dykare undersöker ubåten. Däremellan sänds morsesignaler, troligen på chiffer. Vid 15-tiden kommer nya meddelanden. Ubåtsbesättningen förklarar för hemmabasen hur de vill att bärgningen skall gå till. Svaret de får ges med en myndig stämma: - Lyssna på svenskarna! Kom inte med onödiga invändningar. - Låt dem bestämma. 
- Gå med på vilken variant som helst! Ju förr ni kommer därifrån desto bättre. Av radiotrafiken framgår klart att ryssarna sedan efter klockan 13 vet att de kommer att släppas! Detta alltså tre och en halv timme innan statsminister Thorbjörn Fälldin talar om det vid den dramatiska presskonferensen i Stockholm. 

Chocken 

Ett 100-tal journalister dåsar i presshögkvarteret. Somliga sover efter att tidigt på morgonen varit ute vid ubåten. Vid 12-tiden säger informationschefen Sven Karlsson: - Utrikesnämnden är inkallad till i eftermiddag. Senare idag håller regeringen presskonferens och den går också ut till denna sal. Ni kan ställa frågor direkt härifrån. - Vad är på gång? - Tänker Sverige behålla ubåten? Pressfolket börjar intervjua varandra. Ställa frågor rakt ut i luften. Känner att det bränns riktigt ordentligt men kan inte komma på orsaken. Några går och sköljer ner oron och ovissheten med en öl. Andra somnar igen. Drygt fyra timmar senare kommer den sanning som blir en chock för hela världen: Klockan är 16.38 den 5 november 1981. Med tung, mörk stämma säger statsminister Thorbjörn Fälldin i radio: "Med stor sannolikhet finns det en eller flera kärnladdningar ombord på ubåten. Med ännu större sannolikhet, gränsande till visshet, finns det uran 238 ombord. Det är den mest uppseende kränkningen av svenskt territorium sedan andra världskriget." I detta ögonblick blir 150 reportrar i Örlogsbasens modellsal tysta några sekunder. Det en annan fruktat men aldrig trott på är nu en verklighet. Svensktalande tvivlade inte på vad de hört, men väl utländska rapportörer. - Får jag fråga! Sa verkligen ministern att det finns kärnvapen ombord?  Flera gånger! När statsministern gav svenska folket besked om den otäcka sanningen påminde ögonblicket mycket om när Per Albin Hansson vid andra världskrigets utbrott fällde 
sitt klassiska yttrande: "Vår beredskap är god." 

 

Upp

 

Bildtext


• Presshögkvarteret

© Foto Hans G Friberg

×