Blekinge museum

Bild från museets föremålsmagasin. Äldre vagnar, trätunnor och äldre inredningsmåleri.

Föremål

I museets föremålsmagasin på Rosenholmsområdet finns alla de föremål som inte finns utställda i museets utställningar. Du kan titta på bildspel och söka information om båtar, kyrkliga föremål och ur i pekdatorer. Du får reda på ålder, varifrån föremålet kommer och vem som använt det. Personal finns på plats som hjälper dig att söka i hela museets föremålsdatabas.

Var får vi allt ifrån?
Många föremål är skänkta till museet från privatpersoner men vi gör även egna insamlingar. När vi samlar vill vi veta så mycket som möjligt om föremålen. Minnen och berättelser om föremålen fyller dem med betydelse.

Vill du skänka något till museet eller har du frågor om föremål och dess skötsel?

Blekinge museums samlingar växer och vi tar gärna emot donationer av föremål, fotografier och arkivalier. Många föremål är skänkta till museet från privatpersoner men vi gör även egna insamlingar.

Blekinge museum har en policy för insamling och kriterier i denna måste uppfyllas för att vi skall genomföra en insamling. Föremålet måste till exempel ha en tydlig koppling till vårt län. Dessutom vill vi att insamlingen kompletterar vår befintliga museisamling, vi samlar därför inte dubbletter. Föremål som inte uppfyller våra kriterier säger vi ofta nej till.
Vill du skänka något eller har en fråga om föremål ber vi dig kontakta Christoffer Sandahl, Samlingsenheten.

Kontakt: Christoffer Sandahl

Sök i databasen


Större karta och vägbeskrivning →