Blekinge museum

Tradition

Karlskrona ligger på en klippö och konsten att bearbeta granit är här lika gammal som staden själv. Fortgående militära arbeten höll stenhuggeritraditionen levande. När efterfrågan på byggnadssten och gatsten för civilt bruk ökade under 1850-talet blev östra Blekinge ett centrum för stenbrytning. Här fanns sten och här fanns kunskap att bearbeta den.

"Utsigt af nya dockebyggnaden i Carlscrona". Akvarellerad tuschteckning 1810 av Per Blom efter C. Törnström 1809. Två av dockorna, täckta av pelarburna tak, hade varit i bruk sedan 1792. Arbetena med tredje dockan pågår. Lägg märke till personerna i förgrunden sysselsatta med timmer och stenarbeten.

Om stenhuggeriet i Blekinge under 1700-talet berättar Erasmus Gabriel Henschen. Gråstenshuggning uti Carlscrona, heter skriften. Henschen skriver om hur stenhuggarna arbetade, när man byggde nya dockor på Örlogsvarvet åren 1758-92. En ny arbetsteknik för stenklyvning infördes då av inkallade franska stenhuggare. Det var dels kilborrning och dels klyvning genom huggen ränna. Från Hälsingland härrörde en tredje klyvningmetod, som här kom till användning, med särskilt huggna hål för varje kil.